ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC
-- CSSC งดรับทดสอบหัวข้อ Fire Test --

CSSC งดรับทดสอบหัวข้อ Fire Test เนื่องจากอยู่ระหว่างติดตั้งและทดลองใช้งานระบบทดสอบใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือ จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 3 เม.ย. 62
PVGIS - KMUTT
PVGIS - KMUTTImage
CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015
ข่าวของ CSSC
CSSC ร่วมกิจกรรมของ มจธ.บางขุนเทียน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 CSSC ร่วมกิจกรรมของ มจธ. บางขุนเทียน จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พื้นที่การศึกษา บางขุนเทียนจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทุกอาคารภายใน มจธ.บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา คณะกรรมการระงับเหตุ มจธ. และคณะผู้สังเกตการณ์จากภายนอก เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คน

ที่มา:กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ.
24 พฤษภาคม 2562

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2562

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ และ รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา ให้เกียรติร่วมทำบุญด้วย
7 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มอ. และ บ. บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
4 มกราคม 2562

PV systems at KMUTT
สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

16 / 1271 / 7032 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)94804 ครั้ง