ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN

ประกาศของ CSSC
-- CSSC งดรับทดสอบหัวข้อ Fire Test --

CSSC งดรับทดสอบหัวข้อ Fire Test ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 31 ต.ค. 61
PVGIS - KMUTT
PVGIS - KMUTTImage
CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015
ข่าวของ CSSC
Eastwater visited to CSSC

 เจ้าหน้าที่แผนกงานวิเคราะห์และพัฒนา บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน
25 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่ กฟผ.เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 เจ้าหน้าที่จากกองบริหารโครงการ กองประกันคุณภาพ และกองวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
14 กันยายน 2561

Asia-Pacific Economic Cooperation visited to CSSC

 Committees and participants of the Smart Power Management for Self-Sustained Green Community in APEC Region Project leading by Prof. Dr. Shu-Yii WU-Dean, CEO of APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) visited to CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
30 สิงหาคม 2561

PV systems at KMUTT
สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

32 / 602 / 13790 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)86000 ครั้ง