ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ประกาศของ CSSC

เลื่อนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2"
วันที่  23 - 24 ก.ค. 2561

ทั้งนี้ หากมีประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
PVGIS - KMUTT
PVGIS - KMUTTImage
CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015
ข่าวของ CSSC
CSSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่าย Testing and Training on Photovoltaic Systems and Renewable Energy
13 กรกฎาคม 2561

ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานศูนย์ CSSC

 ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านไฟฟ้า ความร้อน และทางกล ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
21 มิถุนายน 2561

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์, รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาศูนย์ และ ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ สายงานวิชาการ มาร่วมกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้
18 มิถุนายน 2561

PV systems at KMUTT
สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

15 / 804 / 8271 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)80481 ครั้ง