ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ประกาศของ CSSC
PVGIS - KMUTT
PVGIS - KMUTTImage
CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015
ข่าวของ CSSC
CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย รุ่นที่ 7"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย
รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มจธ.บางขุนเทียน
15 ธันวาคม 2560

Reiner-Lemoine Institute (RLI), Technical University of Berlin, Kraftwerk Renewable Power Solution, and Enapter from Germany and the Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) visited CSSC

 The researchers of Reiner-Lemoine Institute (RLI), Technical University of Berlin, Kraftwerk Renewable Power Solution, and Enapter from Germany and the Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) came to visit CSSC and discussed on the PV activities and PV status of Thailand.
28 พฤศจิกายน 2560

The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27)

 Academic team of CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27) held at Lake Biwa Otsu Prince Hotel, Shiga, Japan on November 12-17, 2017
17 พฤศจิกายน 2560

PV systems at KMUTT
สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

4 / 633 / 633 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)72843 ครั้ง