ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ประกาศของ CSSC

เปิดรับสมัครผู้สนใจการฝึกอบรม

หลักสูตร"การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย รุ่นที่ 7"
วันที่  14 - 15 ธ.ค. 2560  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PVGIS - KMUTT
PVGIS - KMUTTImage
CES Report 2016PV status report 2012-2013PV status report 2014-2015
ข่าวของ CSSC
The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27)

 Academic team of CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27) held at Lake Biwa Otsu Prince Hotel, Shiga, Japan on November 12-17, 2017
17 พฤศจิกายน 2560

CSSC joined to SAYURI-PV 2017

 Mr.Manit Seapan, Manager of Testing Department - CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the 2nd international workshop on Sustainable Actions for “Year by Year Aging” under Reliability Investigations in Photovoltaic Modules (SAYURI-PV 2017) as an invited speaker held at Ryukoku University, Seta Campus on November 12, 2017
16 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการเพิ่มคุณค่าระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์”

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านการจัดการและการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพิ่มคุณค่าระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ จึงร่วมกันจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
15 พฤศจิกายน 2560

PV systems at KMUTT
สถิติ (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

33 / 804 / 8687 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (รวมเว็บเดิม)70919 ครั้ง