ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
The 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27)(17 พฤศจิกายน 2560)

 Academic team of CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the 27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27) held at Lake Biwa Otsu Prince Hotel, Shiga, Japan on November 12-17, 2017สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 24 / 328 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)382 ครั้ง