ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
Reiner-Lemoine Institute (RLI), Technical University of Berlin, Kraftwerk Renewable Power Solution, and Enapter from Germany and the Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) visited CSSC(28 พฤศจิกายน 2560)

 According to the meeting on The Joint German-Southeast Asian research initiative for sustainable energy transitions on islands (RISETI) helded by the Reiner-Lemoine Institute (RLI) and King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), the researchers of Reiner-Lemoine Institute (RLI), Technical University of Berlin, Kraftwerk Renewable Power Solution, and Enapter from Germany and the Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) came to visit CSSC and discussed on the PV activities and PV status of Thailand especially the PV rooftop and microgrid system.
สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 19 / 287 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)320 ครั้ง