ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย รุ่นที่ 7"(15 ธันวาคม 2560)

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย
รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน


ทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผอ.ศูนย์, และ อ.มานิตย์ สีแป้น

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 7 / 182 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)217 ครั้ง