ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
Expert group from Feng Chia University, Taiwan visited CSSC(2 กุมภาพันธ์ 2561)

 Expert group from Feng Chia University, APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) and APEC New and Renewable Energy Technologies Expert Group visited to and discussed with Dr.Dhirayut Chenvidhya Director of CSSC and team at CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) on February 2, 2018.
The expert group consists of
Prof. Dr. Shu-Yii WU-Dean, College of Engineering, Feng Chia University and CEO, APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT),
Dr. Chen-Yeon CHU-Director Institute of Green Products, Feng Chia University,
Ms. Jane Kwan and Ms. Claire Chen-Project Manager, Division of International Cooperation, Feng Chia University and
Dr. Keng-Tung Wu Associate Professor, Department of Forestry Bioenergy Research Core Lab, Feng Chia University and Secretary, APEC New and Renewable Energy Technologies Expert Group


สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 15 / 62 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)385 ครั้ง