ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย" (22 กุมภาพันธ์ 2561)

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย" ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพลังงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผอ.ศูนย์, และ อ.บัลลังก์ หมื่นพินิจ

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 10 / 35 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)216 ครั้ง