ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1"(6 มีนาคม 2561)

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน


ทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผอ.ศูนย์, อ.บัลลังก์ หมื่นพินิจ และ อ.พนม ปริญญา
สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 21 / 51 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)237 ครั้ง