ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ศึกษาดูงาน CSSC(26 มีนาคม 2561)

 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย ผศ.ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ และ ดร.วิฑูรย์ ยินดีสุข เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน

โดยมี นายบัลลังก์ หมื่นพินิจ และ นายพนม ปริญญา นักวิจัยของศูนย์ ให้การต้อนรับและบรรยายประกอบการศึกษาดูงาน
สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 27 / 75 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)313 ครั้ง