ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1"(24 เมษายน 2561)

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน

ทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผอ.ศูนย์, อ.บัลลังก์ หมื่นพินิจ และ อ.พนม ปริญญา
สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 9 / 9 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)179 ครั้ง