ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. เยี่ยมชม ศูนย์ CSSC(4 มิถุนายน 2561)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) นำโดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ CSSC ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ CSSC

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 8 / 35 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)132 ครั้ง