ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561(18 มิถุนายน 2561)

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์, รศ.ดร.กรกฎ วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาศูนย์ และ ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ สายงานวิชาการ มาร่วมกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 12 / 33 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)133 ครั้ง