ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานศูนย์ CSSC(21 มิถุนายน 2561)

 ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านไฟฟ้า ความร้อน และทางกล ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน

โดยมี อ.บัลลังก์ หมื่นพินิจ ผู้จัดการส่วนทดสอบ และ ทีมนักวิจัยของศูนย์ ให้การต้อนรับและบรรยายประกอบการศึกษาดูงาน

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 19 / 40 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)139 ครั้ง