ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
Asia-Pacific Economic Cooperation visited to CSSC(30 สิงหาคม 2561)

 Committees and participants of the Smart Power Management for Self-Sustained Green Community in APEC Region Project leading by Prof. Dr. Shu-Yii WU-Dean, CEO of APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) visited to CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 13 / 43 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)123 ครั้ง