ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
เจ้าหน้าที่ กฟผ.เยี่ยมชมศูนย์ CSSC(14 กันยายน 2561)

 เจ้าหน้าที่จากกองบริหารโครงการ กองประกันคุณภาพ และกองวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยคุณนิภาพร เพิ่มทรัพย์ หัวหน้ากองบริหารโครงการ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ และ ทีมนักวิจัยของศูนย์ ให้การต้อนรับและบรรยายประกอบการเยี่ยมชมสถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 9 / 30 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)93 ครั้ง