ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
Eastwater visited to CSSC(25 กันยายน 2561)

 เจ้าหน้าที่แผนกงานวิเคราะห์และพัฒนา บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ นำโดย คุณธวัชชัย อุตทคะวาปี ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์และพัฒนา เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น

โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ และ ทีมนักวิจัยของศูนย์ ให้การต้อนรับและบรรยายประกอบการศึกษาดูงานสถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 7 / 28 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)91 ครั้ง