ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
CSSC joined to SEE-2018(29 พฤศจิกายน 2561)

 Ms. Yaowanee Sangpongsanont, Researcher - CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018) held at Chatrium Hotel Riverside Bangkok, Thailand, 28-30 November 2018
สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 9 / 168 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)176 ครั้ง