ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
TUV Rheiland (Shanghai) visited to CSSC(19 ธันวาคม 2561)

 Ms.Nicole Zheng - Senior Sales Executive TUV Rheiland (Shanghai) Co., Ltd. visited to and discussed with Dr.Dhirayut Chenvidhya Director of CSSC and team at CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) on Dec. 19, 2018


สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 5 / 158 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)158 ครั้ง