ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มอ. และ บ. บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ CSSC(4 มกราคม 2562)

 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
รายชื่อผู้เยี่ยมชม ประกอบด้วย
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณตรรกพจน์ วรรณศิริ - Customer Experience Management บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
คุณปณิตา ต่วนศรีแก้ว - Engineering & Project Development บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด


สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 5 / 187 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)187 ครั้ง