ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ข่าวของ CSSCพ.ศ.
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มอ. และ บ. บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ CSSC

 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
4 มกราคม 2562


สถิติ (NewsPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

3 / 512 / 1605 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)8110 ครั้ง