ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ข่าวของ CSSCพ.ศ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. เยี่ยมชม ศูนย์ CSSC

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) นำโดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
4 มิถุนายน 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน
24 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ศึกษาดูงาน CSSC

 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย ผศ.ดร.ภัทรียา ดำรงศักดิ์ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) มจธ.บางขุนเทียน
26 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC 62446 รุ่นที่ 3"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน IEC 62446 รุ่นที่ 3" ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ มจธ.บางขุนเทียน
6 มีนาคม 2561

CSSC จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย"

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์(CSSC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย" ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

Expert group from Feng Chia University, Taiwan visited CSSC

 Expert group from Feng Chia University, APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (ACABT) and APEC New and Renewable Energy Technologies Expert Group visited to and discussed with Dr.Dhirayut Chenvidhya Director of CSSC and team at CES Solar Cells Testing Center (CSSC), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) on February 2, 2018.
2 กุมภาพันธ์ 2561

กฟผ.หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 คุณวินัย นาคนาม และคุณศักดิ์ชัย กรุงศรีเมือง ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศูนย์ CSSC มจธ.เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมนักวิชาการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
22 มกราคม 2561


สถิติ (NewsPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

6 / 255 / 2650 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)3214 ครั้ง