ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CSSC - Training Program
มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562
วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (เลื่อนจากวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561)
วันที่อบรม23 - 24 ส.ค. 2561
สถานที่จัดฝึกอบรมห้องประชุม สโรชา
อาคาร วิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (อาคาร สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
หลักสูตรนี้เหมาะกับวิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
เอกสารกำหนดการฝึกอบรมดูเอกสารกำหนดการฝึกอบรม
เอกสารลงทะเบียนดูเอกสารลงทะเบียนอบรม
ลงทะเบียน Onlineสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์การอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวิลาวัณย์ สีแก้ว
โทร. 02470-7446 หรือ โทรสาร: 02470-7445
หรือ แจ้งข้อความผ่าน เมนู Contact Us

สถิติ (TrainingPage) (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

4 / 234 / 794 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ มิ.ย. 55)12071 ครั้ง