ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CSSC - Training Program
สิงหาคม 2561กันยายน 2561ตุลาคม 2561
กำหนด วัน เวลาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาอบรมสถานภาพรายละเอียด
23 - 24 ส.ค. 2561วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (เลื่อนจากวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561)2 วันเปิดรับสมัครดูรายละเอียด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณสาริศา เชื้อกุล หรือ คุณวิลาวัณย์ สีแก้ว
โทร. 02470-7446 หรือ โทรสาร: 02470-7445
หรือ แจ้งข้อความผ่าน เมนู Contact Us

สถิติ (TrainingPage) (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

13 / 317 / 2622 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ มิ.ย. 55)9992 ครั้ง