ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
ClassroomPV ArticlesPVsystemSeminarFAQWebLink


เกร็ดความรู้เเละข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาเซลล์

**** คลิ๊กเพื่อชมสไลด์ ****

หัวข้อ ความเชื่อมั่นอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Reliability and Life time of Solar PV Module)

  ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ย่อมต้องการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องคำนึงถึงการลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตออกมาขายในท้องตลาด จึงต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบคุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน มอก. 1843 หรือ IEC61215 (แผงเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอน) และ มอก. 2210 หรือ IEC61646 (แผงเซลล์ชนิดฟิล์มบาง) รวมทั้งการทดสอบทางด้านความปลอดภัย กำหนดให้มีการทดสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน มอก. 2580 หรือ IEC61730 เพื่อการป้องกันการเกิดอันตราย และผลกระทบต่อบุคคล ทั้งในภาวะระบบปกติและระบบได้รับความเสียหายจากเงื่อนไขต่างๆ
  อายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่ในช่วง 20-30 ปี ซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพทุกๆ ปี จากสภาพแวดล้อมแสงแดด ความร้อน และความชื้น รวมถึงระบบของกระแสและแรงดันไฟฟ้า การเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีปัจจัยจากคุณสมบัติทางวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขั้นตอนการผลิต และการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงมีความสำคัญที่จะควรทราบปัจจัยที่ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เสื่อมสภาพและวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ**** คลิ๊กเพื่อชมสไลด์ ****


หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลและสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย” “An Analysis of PV Performance - Grid Tied System”

  ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบจำหน่ายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top) ปัจจัยการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิแวดล้อม คุณภาพการออกแบบและติดตั้ง อายุการใช้งานระบบ และการดูแลบำรุงรักษาระบบ
  ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จะมีคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตไฟฟ้า ขึ้นกับปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นสมรรถนะของระบบจะทราบได้จากการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจริง ซึ่งมีหลักการและวิธีการคำนวณที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ

สถิติ (KnowledgePage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 217 / 1027 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)15951 ครั้ง