ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CES&CSSC
Publications
Projects ListStudentResearch
CES&CSSC - Publications List
ConferenceJournalBook (Chapter)
Year:
No.YearDescription
1
(Ref.: 196)
2020Yaowanee Sangpongsanont, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Krissanapong Kirtikara, "Corrosion growth of solar cells in modules after 15 years of operation," Solar Energy, Vol. 205, 409-431 (Accepted)
2
(Ref.: 194)
2019"An Application of Energy Storage to Mitigate Power System Frequency Deviation due to PV Power Fluctuation," International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), Vol. 14, No. ุ6,
3
(Ref.: 188)
2018Viritpol Vacharapanich, Dhirayut Chenvidhya, Naris Pratinthong, Krissanapong Kirtikara, "Estimated with Bat Search Algorithms for Modeling of Inverter System," International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 13, No. 2, 80-88
4
(Ref.: 187)
2018Panom Parinya, Anawach Sangswang, Krissanapong Kirtikara, Dhirayut Chenvidhya, "Stochastic Stability Analysis of The Power System Incorporating Wind Power using Measurement Wind Data," Journal of Electrical Engineering & Technology, Vol. 2018 (13), 1921-1933
5
(Ref.: 179)
2017Nattakarn Sakarapunthip, Dhirayut Chenvidhya, Surawut Chuangchote, Krissanapong Kirtikara, Tanokkorn Chenvidhya, Wandee Onreabroy, "Effects of Dust Accumulation and Module Cleaning on Performance Ratio of Solar Rooftop System and Solar Power Plants," Japanese Journal of Applied Physics (JJAP), Vol. 56, No. 8S2, 08ME02-1 - 08ME02-8
6
(Ref.: 163)
2015Vitipol Vacharapanich, Naris Pratinthong, Dhirayut Chenvidhya, "Nonlinear ARX Model Identification for Grid Tied Inverter Using Genetic Algorithm," Applied Mechanics and Materials , Vol. 804 (2015), pp 325-328
7
(Ref.: 160)
2015N. Silsirivanich, D. Chenvidhya, K. Kirtikara, K. Sriprapha, J. Sritharathikhun, R. Songprakorp, C. Jivacate, "NONSTATIONARY EFFECTS AT PHOTOVOLTAIC MODULE CHARACTERIZATION USING PULSED SOLAR SIMULATOR," Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 82, No. 2, 293-299
8
(Ref.: 147)
2014Thossaporn Pongklang, Dhirayut Chenvidhya, Krissanapong Kirtikara, Surawut Chuangchote , Nitikorn Silsirivanich, "Voltage and frequency dependent impedances of dye-sensitized solar cell," Energy Procedia, Vol. 52, 536-540
9
(Ref.: 144)
2014Buntoon Wiengmoon, Krissanapong Kirtikara, Chaya Jivacate, Dhirayut Chenvidhya, Roongrojana Songprakorp, "Quantifying the uniformity of solar cells using thermal imaging diagnosis," Applied Thermal Engineering, Vol. 70, No. 1, 350-360
10
(Ref.: 142)
2013Yoshihiro Hishikawa, Haitao Liu, Hsin-Hsin Hsieh, Takamitsu Inoue, Kyung-Soo Kim, C. Limsakul, Seong-Won Kim, Ruengrit Ninae, Kengo Morita, "Round-robin measurement intercomparison of c-Si PV modules among Asian testing laboratories," Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Vol. 21, No. 5, 1181-1188
11
(Ref.: 92)
2013B. Wiengmoon, K. Kirtikara, C. Jivacate, D. Chenvidhya, "Local parallel resistances of solar cell derived by the thermal image analysis," Renewable Energy, Vol. 55, 49-54
12
(Ref.: 143)
2012N. Patcharaprakiti, J. Thongpron, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, A. Sangswang, "Model Predictive Control Based on System Identification of Photovoltaic Grid Connected Inverter," Information and Electronics Engineering, Vol. 2, No. 4, 591-595
13
(Ref.: 99)
2012A.Namin, C. Jivacate, D.Chenvidhya, K. Kirtikara, J.Thongpron, "Construction of Tungsten Halogen, Pulsed LED, and Combined Tungsten Halogen-LED Solar Simulators for Solar Cell I-V Characterization and Electrical Parameters Determination," Photoenergy, Vol. 2012, No. 527820, 9
14
(Ref.: 88)
2011N. Patcharaprakit, K. Kirtikara, D. Chenvidhya, V. Monyakul, A. Sangswang, K. Tunlasakun, B. Muenpinij, J. Thongpron, "Modeling of inverter of photovoltaic system in transient condition using nonlinear system identification," Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 4, 26-36
15
(Ref.: 84)
2011N. Patcharaprakiti, K. Kirtikara, V. Monyakul, D. Chenvidhya, A. sangswang, J. Saelao, "A Multi Input Multi output (MIMO) Hammerstein-Wiener Model Based Predictive Control of Single Phase Grid Connected Inverter," Internal Journal of Modeling and Optimization, Vol. 1, No. 1, 29-36
16
(Ref.: 158)
2010Nopporn Patcharaprakiti , Krissanapong Kirtikara, Veerapol Monyakul, Dhirayut Chenvidhya, Jatturit Thongpron, Anawach Sangswang, Ballang Muenpinij, "Modeling of single phase inverter of photovoltaic system using Hammerstein–Wiener nonlinear system identification," Current Applied Physics, Vol. 10, S532-S536
17
(Ref.: 74)
2010C. Dechthummarong, B. Wiengmoon, D. Chenvidhya, C. Jivacate, K. Kirtikara, "Physical Deterioration of Encapsulation and Electrical Insulation Properties of PV Modules after Long-Term Operation in Thailand," Solar Energy Material & Solar Cells (SOLMAT), Vol. 94, No. 9, 1437-1440
18
(Ref.: 136)
2009Nattapong Chayawatto, Krissanapong Kirtikara, Veerapol Moonyakul , Chaya Jivacate, Dhirayut Chenvidhya, "DC-AC switching converter modelings of a PV grid-connected system under islanding phenomena," Renewable Energy, Vol. 34 (2009), 2536-2544
19
(Ref.: 63)
2009P. Trinuruk, C. Sorapipatana, D. Chenvidhya, "Estimating operating cell temperature of BIPV modules in Thailand," Renewable Energy, Vol. 34, No. 12, 2515-2523
20
(Ref.: 45)
2008D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "Dynamic Impedance Characterization of Solar Cells Based on Frequency and Time Domain Analyses," International Journal of Energy_ Environment and Economics, Vol. 13, No. 4,
21
(Ref.: 73)
2007N. Chayawatto, K. Kirtikara, V. Monyakul, C. Jivacate, D. Chenvidhya, "A Simplified DC-AC Converter with Feedback Current Control Model for PV Grid Connected System under Islanding Phenomena," Asian Journal of Energy & Environment, Vol. 8, No. 3 and 4, 181 - 209
22
(Ref.: 135)
2006J. Thongpron, K. Kirtikara, "Effects of low radiation on the power quality of a distributed PV-grid connected system," Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 90(2006), 2501-2508
23
(Ref.: 132)
2005D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "PV module dynamic impedance and its voltage and frequency dependencies," Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 86, 243-251
24
(Ref.: 131)
2003D. Chenvidhya, K. Kirtikara, C. Jivacate, "A new characterization method of the solar cell dynamic impedance," Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 80, 459-464
25
(Ref.: 1)
2001P. Kuanmuang, K. Kirtikara, S. Songprakorb, S. Thepa, T. Suwannakum, "Assessment of photovoltaic pumping systems in Thailand ," Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 67, No. , 529
26
(Ref.: 15)
1979P. Wibulswas, K. Kirtikara, "Research and development of solar energy in Thailand," J. Sci. Soc. Thailand, Vol. 5(1979), No. , pp. 110-116
27
(Ref.: 12)
1978K. Kirtikara et al, "500 W DC generator for wind turbines," KMITT Research and Development Bulletin, Vol. 2, No. 1,