ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
การรับรองความสามารถการทดสอบค่าใช้จ่ายการทดสอบ

ความสามารถในการทดสอบของศูนย์ฯ

มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

มาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่

  • IEC 60896-11:2002 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests
  • IEC 60896-21:2004 Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types - Methods of test

มาตรฐานการทดสอบ BOS


สถิติ (TestingPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

2 / 250 / 1311 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)18903 ครั้ง